Dr. Ajakkala Girish Bhat

ಮನವೆಂಬ ಮಂಗ

ವಾಹನ ಓಡಿಸುವವರು ಇದನ್ನು ಓದಬೇಡಿ ಎಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮೊದಲೇ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಡಾ.ಅಜಕ್ಕಳ ಗಿರೀಶ ಭಟ್ಟ ಅಂಕಣ: ಗಿರಿಲಹರಿ


ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋ ಕಷ್ಟಸುಖ

ಅಡುಗೆ ಯನ್ನು ತಿನ್ನುವವರ ಅಥವಾ ಊಟ ಮಾಡುವವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ತಾನು ಮಾಡುವ ಅಡುಗೆ ಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಡುಗೆ ರುಚಿ ಆಗದೇ ಇರಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಡಾ.ಅಜಕ್ಕಳ ಗಿರೀಶ ಭಟ್ಟ ಅಂಕಣ: ಗಿರಿಲಹರಿ