ವಿಶೇಷ ವರದಿ


ನಾಯಿಗಳಿವೆ … ಎಚ್ಚರಿಕೆ!!!

ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗುರ್ರೆನ್ನುತ್ತದೆ ಶ್ವಾನಪಡೆ ಬಿ.ಸಿ.ರೋಡಿಂದ ಗೂಡಿನಬಳಿ ಕಡೆಗೆ ತೆರಳುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಟ ಕೊಡುವ ನಾಯಿಗಳು ಓಡಿಸಲು ಬಂದರೆ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಶನ್, ಬಿಆರ್.ಸಿ, ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಸರಕಾರಿ ಪಪೂ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಇದೇ ದಾರಿ…
ರಜೆಯ ಸವಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಬೇಸಗೆ ಶಿಬಿರ

ಮಕ್ಕಳ ತಂಡಗಳು ಮೂರು, ಒಂದು ನೀರುದೋಸೆ, ಮತ್ತೊಂದು ತುಪ್ಪ ದೋಸೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಮಸಾಲೆದೋಸೆ.. ನಾಟಕ ಅಭಿನಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಚತುರರು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ. ಎರಡೇ ದಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್…