# girilahari

ಮನವೆಂಬ ಮಂಗ

ವಾಹನ ಓಡಿಸುವವರು ಇದನ್ನು ಓದಬೇಡಿ ಎಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮೊದಲೇ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಡಾ.ಅಜಕ್ಕಳ ಗಿರೀಶ ಭಟ್ಟ ಅಂಕಣ: ಗಿರಿಲಹರಿ


ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋ ಕಷ್ಟಸುಖ

ಅಡುಗೆ ಯನ್ನು ತಿನ್ನುವವರ ಅಥವಾ ಊಟ ಮಾಡುವವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ತಾನು ಮಾಡುವ ಅಡುಗೆ ಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಡುಗೆ ರುಚಿ ಆಗದೇ ಇರಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಡಾ.ಅಜಕ್ಕಳ ಗಿರೀಶ ಭಟ್ಟ ಅಂಕಣ: ಗಿರಿಲಹರಿಪಾ.ವೆಂ. ಎಂಬ ವಿಸ್ಮಯದ ಆರಾಧಕ

ಅವರು ನಮ್ಮ ಶಬ್ದ ಭಂಡಾರವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ? ಅವರ ಪದಾರ್ಥ ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಿಜವಾಗಿ ಚಿಂತಾಮಣಿಯೇ. ಅವರು ಪದಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುವ ಅನ್ವೇಷಿಸುವ ಕ್ರಮ ಅನನ್ಯ. www.bantwalnews.com ಡಾ.ಅಜಕ್ಕಳ ಗಿರೀಶ ಭಟ್ ಅಂಕಣ: ಗಿರಿಲಹರಿಮತ-ಕಥೆ

ಕಥೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗದವರು ನಾಡಿದ್ದು ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಾಗ ಕೊನೆಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪಡೆವ ಮತವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿರಿ. ಡಾ.ಅಜಕ್ಕಳ ಗಿರೀಶ ಭಟ್ ಅಂಕಣ: ಗಿರಿಲಹರಿ www.bantwalnews.com