ಮಾಣಿಲ ಶ್ರೀಗಳು

ಯಾರಿಗೂ ನೋವುಂಟುಮಾಡದ ಬದುಕೇ ನಿಜ ಅರ್ಥದ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಬದುಕು – ಮಾಣಿಲ ಶ್ರೀ ಮೋಹನದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

ಶ್ರೀಧಾಮ ಮಾಣಿಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ವ್ರತಾಚರಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 48 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀಪೂಜೆ