ಪುರಸಭೆ

ಆರೋಪ, ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪದಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿತು ಪುರಸಭೆ ಮೀಟಿಂಗ್

ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಕುಲಗೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ ಎನ್ನುವವರು ಒಬ್ಬರು, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಹಾಗಿತ್ತಲ್ಲವೇ ಎನ್ನುವವರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು. ಒಬ್ಬರ ಆರೋಪ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪ.


ಆರೋಪ, ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪದೊಂದಿಗೆ ಮುಗಿದ ಪುರಸಭೆ ಮೀಟಿಂಗ್

ವಾರ್ಡ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಲು ಪ್ರತಿ ಪುರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಈ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಸರ್ವಾನುಮತದ ಬೆಂಬಲ ದೊರಕಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಬಂಟ್ವಾಳ ಪುರಸಭೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ಮಂಗಳವಾರ ಆರೋಪ, ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ಪುರಸಭೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಯ್ತು…