ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ

ಮನೇಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಮಾತೃಭಾಷೆಯ ಗತಿ?

ಕೆಲವರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರಲೆಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅದು ತುಂಬಾ ನಾಟಕೀಯವಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ. ಭಾಷೆ ಸಹಜವಾದ ಸಂವಹನವಾಗಬೇಕು ಬಿ.ತಮ್ಮಯ್ಯ www.bantwalnews.com ಅಂಕಣ – ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ


ಎಲ್ಲೇ ಇರು, ಎಂತಾದರೂ ಇರು, ಎಂದೆಂದೂ ನೀ ತುಳುವನಾಗಿರು

ಮಲೆಯಾಳಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಮಲೆಯಾಳ ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ, ಓದುತ್ತಾರೆ. ಹೊರರಾಜ್ಯ, ದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ತುಳುವರೂ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮರೆತಿಲ್ಲ.   ಬಿ.ತಮ್ಮಯ್ಯ www.bantwalnews.com ಅಂಕಣ – ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ


ಅರುವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ತುಳು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ

ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿರುವವರು ಎಲ್ಲರೂ ತುಳುವರು. ಅದರಲ್ಲೂ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಹಿರಿಮೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಉಳಿವಿಗೆ ಪಣ ತೊಡದಿದ್ದರೆ ತುಳು ಇತಿಹಾಸ ಪುಟ ಸೇರಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಬಾರದು.ತುಳು ಲಿಪಿಯ ಅರಿವು, ಅಭಿಮಾನ

ತುಳು ಭಾಷೆಯ ಕುರಿತು ಸಾಕಷ್ಟು, ವಿಚಾರ, ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ತುಳು ಕೇವಲ ಮಾತನಾಡುವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲ, ಅಕ್ಷರರೂಪದಲ್ಲೂ ತುಳುವಿನ ಒಡನಾಟ ಸಾಧ್ಯ. ಆದರೆ ತುಳು ಅಕ್ಷರಮಾಲೆ ಪುಸ್ತಕ ಹೊರತಂದದ್ದು ಖಾಸಗಿ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳು..