ನರಿಂಗಾನ ಯಶಸ್ವಿ ಕಲಾನಿಕೇತನ, ನವಚೇತನ ಯುವತಿ ಮಂಡಲ ಅಳಿಕೆಗೆ ಸಮಗ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

www.bantwalnews.com report

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಯುವಜನ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ, ಪುಣಚ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಯುವಜನ ಒಕ್ಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳ, ಪುಣಚ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಯುವಜನ ಮೇಳ 2016-17 ಯುವಕರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 71 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ನರಿಂಗಾನ ಯಶಸ್ವಿ ಕಲಾ ನಿಕೇತನ, ಯುವತಿಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 107 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ನವಚೇತನ ಯುವತಿ ಮಂಡಲ ಅಳಿಕೆ ಸಮಗ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಕೊಂಡಿತು.

ಜಾಹೀರಾತು

ಭಾವಗೀತೆ:

ಯುವತಿಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಅಳಿಕೆ ನವಚೇತನ ಯುವತಿ ಮಂಡಲದ ಪೂಜಾ, ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಕುಳಾಲು ವಾರಾಯಿ ಯುವ ವೃಂದದ ಸಪ್ನಾಜ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಯುವಕರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಕುಳಾಲು ವಾರಾಯಿ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಪ್ರಜ್ವಲ್, ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಅಳಿಕೆ ಚೆಂಡುಕಳ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಸಂಜೀವ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.

ಜಾಹೀರಾತು

ಲಾವಣಿ:

ಯುವತಿಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಅಳಿಕೆ ನವಚೇತನ ಯುವತಿ ಮಂಡಲದ ಅಮಿತ, ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಟಿಕಲ್ಲು ಯುವತಿ ಮಂಡಲದ ಸೀತಾ ಪಿ ಪಡೆದರು.

ರಂಗ ಗೀತೆ :

ಜಾಹೀರಾತು

ಯುವತಿಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಅಳಿಕೆ ನವಚೇತನ ಯುವತಿ ಮಂಡಲದ ಪೂಜಾ, ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾವನವನ್ನು ಅಮಿತ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಯುವಕರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಮೂಡಂಬೈಲು ಮಹಿಷ ಮರ್ದಿನಿ ಯುವಕ ಮಂಡಲ, ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಅಳಿಕೆ ಚೆಂಡುಕಳ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಪಡೆಯಿತು.

ಏಕಪಾತ್ರಭಿನಯ:

ಯುವತಿಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಅಳಿಕೆ ನವಚೇತನ ಯುವತಿ ಮಂಡಲದ ಅಮಿತ, ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಪಡೆದರು.

ಜಾಹೀರಾತು

ತುಳು ಭಾವಗೀತೆ :

ಯುವಕರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಮೂಡಂಬೈಲು ಮಹಿಷ ಮರ್ದಿನಿ ಯುವಕ ಮಂಡಲ, ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಅಳಿಕೆ ಚೆಂಡುಕಳ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಪಡೆಯಿತು. ಯುವತಿಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಅಳಿಕೆ ನವಚೇತನ ಯುವತಿ ಮಂಡಲದ ಅಮಿತ, ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪೂಜಾ ಗಳಿಸಿದರು.

ಗೀಗೀ ಪದ:

ಜಾಹೀರಾತು

ಯುವಕರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಮೂಡಂಬೈಲು ಮಹಿಷ ಮರ್ದಿನಿ ಯುವಕ ಮಂಡಲ, ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಕೂಳಾಲು ವಾರಾಹಿ ಯುವಕ ವೃಂದ ಪಡೆಯಿತು. ಯುವತಿಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಅಳಿಕೆ ನವಚೇತನ ಯುವತಿ ಮಂಡಲ, ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಕುಳಾಲು ವಾರಾಹಿ ಯುವತಿ ವೃಂದ ಪಡೆಯಿತು.

ಭಜನೆ:

ಯುವಕರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಮೂಡಂಬೈಲು ಮಹಿಷ ಮರ್ದಿನಿ ಯುವಕ ಮಂಡಲ, ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ನರಿಂಗಾನ ಯಶಸ್ವಿ ಕಲಾ ನಿಕೇತನ ಪಡೆಯಿತು. ಯುವತಿಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಅಳಿಕೆ ನವಚೇತನ ಯುವತಿ ಮಂಡಲ, ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಮಂಚಿಕುಕ್ಕಾಜೆ ಯುವತಿ ಮಂಡಲ ಗಳಿಸಿತು.

ಜಾಹೀರಾತು

ತುಳು ಪಾಡ್ದನ:

ಯುವಕರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಮೂಡಂಬೈಲು ಮಹಿಷ ಮರ್ದಿನಿ ಯುವಕ ಮಂಡಲ, ಯುವತಿಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಅಳಿಕೆ ನವಚೇತನ ಯುವತಿ ಮಂಡಲ ಗಳಿಸಿತು.

ತುಳು ಜಾನಪದ ಕುಣಿತ:

ಜಾಹೀರಾತು

ಯುವಕರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ನರಿಂಗಾನ ಯಶಸ್ವಿ ಕಲಾ ನಿಕೇತನ, ಯುವತಿಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಅಳಿಕೆ ನವಚೇತನ ಯುವತಿ ಮಂಡಲ ಪಡೆಯಿತು.

ಕೋಲಾಟ:

ಯುವತಿಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ವಾರಾಹಿ ಯುವತಿ ವೃಂದ ಕುಳಾಲು, ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಅಳಿಕೆ ನವಚೇತನ ಯುವತಿ ಮಂಡಲ ಗಳಿಸಿತು. ಯುವಕರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ನರಿಂಗಾನ ಯಶಸ್ವಿ ಕಲಾನಿಕೇತನ, ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಮೂಡಂಬೈಲು ಮಹಿಷ ಮರ್ದಿನಿ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಪಡೆಯಿತು.

ಜಾಹೀರಾತು

ಜಾನಪದ ಗೀತೆ:

ಯುವಕರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಕುಳಾಲು ವಾರಾಹಿ ಯುವಕ ವೃಂದ, ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ನರಿಂಗಾನ ಯಶಸ್ವಿ ಕಲಾ ನಿಕೇತನ ಪಡೆಯಿತು. ಯುವತಿಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಅಳಿಕೆ ನವಚೇತನ ಯುವತಿ ಮಂಡಲ, ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಕುಳಾಲು ವಾರಾಹಿ ಯುವತಿ ವೃಂದ ಪಡೆಯಿತು.

 

ಜಾಹೀರಾತು

 

 

ಜಾಹೀರಾತು
ಜಾಹೀರಾತು
ಬಂಟ್ವಾಳ್ ನ್ಯೂಸ್. ಕಾಂ , ಈ ನ್ಯೂಸ್ ಲಿಂಕ್ ಚಂದದಾರರಾಗಬೇಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಚಂದದಾರರಾಗಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಸೇರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ
ಜಾಹೀರಾತು

About the Author

Bantwal News
2016 ನವೆಂಬರ್ 10ರಂದು ಆರಂಭಗೊಂಡ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಮೊದಲ ವೆಬ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಇದು. 25 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ಮಂದಿ ಕೇವಲ 45 ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಓದಿದ ಜಾಲತಾಣವಿದು. ಸಂಪಾದಕ: ಹರೀಶ ಮಾಂಬಾಡಿ. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಧಾವಂತದಲ್ಲಿ ಅವಸರದ ಸುದ್ದಿ ಕೊಡದೆ, ಮಾಹಿತಿ ಖಚಿತಗೊಂಡ ಬಳಿಕವಷ್ಟೇ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅತಿರಂಜಿತ ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದು www.bantwalnews.com ಧ್ಯೇಯ.

Be the first to comment on "ನರಿಂಗಾನ ಯಶಸ್ವಿ ಕಲಾನಿಕೇತನ, ನವಚೇತನ ಯುವತಿ ಮಂಡಲ ಅಳಿಕೆಗೆ ಸಮಗ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ"

Leave a comment

Your email address will not be published.


www.bantwalnews.com ಬಂಟ್ವಾಳನ್ಯೂಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಲೇಖನಗಳು ಹಾಗೂ ಕಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬರೆದವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಾತ್ರ. ಅವು ಬಂಟ್ವಾಳನ್ಯೂಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲ. ಈ ಲೇಖನಗಳು ಅಥವಾ ಕಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭ ಬಂಟ್ವಾಳನ್ಯೂಸ್ ಸಂಪಾದಕೀಯ ಬಳಗ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು. ಬಂಟ್ವಾಳನ್ಯೂಸ್ ಗೆ ಲೇಖನ ಅಥವಾ ಕಮೆಂಟ್ ಬರೆಯುವ ಸಂದರ್ಭ, ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ, ಮಾನಹಾನಿಕರ, ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ , ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸಂಸ್ಥೆ, ಸಮುದಾಯ ವಿರುದ್ಧ ಹಿಂಸೆಗೆ ಪ್ರಚೋದಿಸುವಂಥ ಲೇಖನಗಳು, ಕಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಡಿ. ಅಂಥದ್ದೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಈ ಮೈಲ್ ಮಾಡಿ, bantwalnews@gmail.com

*