ಸೆ.144ರನ್ವಯ ನಿಷೇಧಾಜ್ಞೆ


ನಿಷೇಧಾಜ್ಞೆ ಜುಲೈ 26ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಕೆ

ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಜನತೆ ಹಿಂದೆಂದು ಕಂಡು ಕೇಳರಿಯದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ವರ್ಷ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಭರ್ತಿ ಸೆ.144ರನ್ವಯ ಪ್ರತಿಭಂದಕಾಜ್ಞೆಯಡಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುವುದು.