ಡಾ.ಎಂ.ಆರ್. ರವಿ

ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕಸ ಎಸೆದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕೇಸು, ವಾಹನದ ಲೈಸನ್ಸ್ ರದ್ದು

bantwalnews.com ಇನ್ನು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವಾಗ ಇಲ್ಲವೇ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗಲಾದರೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕಸ ಎಸೆಯಬೇಕು ಎಂಬ ಹಂಬಲ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕೇಸ್ ಎದುರಿಸಬೇಕಾದೀತು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ…