ಛಾಯಾಂಕಣ
ಸಂಜೆಯ ರಾಗ – ಕ್ಲಿಕ್ ಶಮಂತ್

ಇದು ಸಂಜೆಯ ಹೊಳಪು. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ಜಾಗ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಣಿಲ ಗ್ರಾಮ. ಬಂಟ್ವಾಳನ್ಯೂಸ್ ಗೆ ಇದನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದವರು ಉಡುಪಿ ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಥಮ ಪಿಯುಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಶಮಂತ್.