ಅಂಕಣಗಳುಅಪ್ಪಾ, ನೀವ್ಯಾಕೆ ದೊಡ್ಡ ಜಾಬ್ ಗೆ ಸೇರಿಲ್ಲ..?

ಮೌನೇಶ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳ ನ್ಯೂಸ್ ನ ಎಲ್ಲಾ ಓದುಗರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು. ಈ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತು ಅಂಕಣ ಆರಂಭಿಸಿ, ಇಂದಿಗೆ (ನ.14) ಒಂದು ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿಯಾಯಿತು. ಈ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿ, ಬಳಿಕ ಮಕ್ಕಳ…